OCC19/04-587: Τροχαίο συμβάν στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στις 19/10/19
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

Περί τις 22.56 LT της 19/10/2019 ειδοποιήθηκε το Γραφείο Αερολιμενικού Ελέγχου ότι υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην θέση «9» του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.
Κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε πως, το υπ’ αριθμό ΙΤΝ 1104 όχημα εταιρίας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (εφεξής όχημα «Α») κινούμενο με δυτική κατεύθυνση και από την θέση 6 προς την θέση 9 , συγκρούσθηκε με το KY 7616 «Follow me», (εφεξής όχημα «Β») το οποίο κινούνταν με νότια κατεύθυνση από την θέση 10 προς την θέση 9. Το σημείο της σύγκρουσης προσδιορίζεται από το βίντεο των καμερών ασφαλείας να είναι το βόρειο τμήμα της θέσης «9». (εικ.1).Κατόπιν της σύγκρουσης, το όχημα Β κινητοποιήθηκε ενώ το όχημα Α διάνυσε τόξο περίπου 50 μέτρων μέχρι να ακινητοποιηθεί. 
                                      
                                                                       Εικόνα 1. Διάταξη των οχημάτων λίγο πριν τη σύγκρουση 

Οι ζημίες που προκλήθηκαν και στα δυο οχήματα ήταν σοβαρές (Εικ. 2 και Εικ. 3)
   
                                                                                            Εικόνα 2.Ζημιές στο όχημα Β 
     
                                                                                                    Εικόνα 3. Ζημιές στο όχημα Α
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 
 
ΟΧΗΜΑ Α
: Hyundai i20, Αρ. κυκλ. ΙΤΝ1104
Ο οδηγός είναι κάτοχος Airside driving permit S/N 4065
 
ΟΧΗΜΑ Β : Jeep Grand Cherokee, Αρ. κυκλ. KY 7616
Ο οδηγός είναι κάτοχος Airside Driving permit S/N 3027

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Από τη σύγκρουση προξενήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές και στα 2 οχήματα ενώ και οι δύο οδηγοί αρχικά μεταφέρθηκαν στο ιατρείο του αερολιμένα και εν συνεχεία ο οδηγός του οχήματος «Β», με την συνδρομή του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξέταση κατά τις υποδείξεις του ιατρού του αερολιμένα.Δεν προέκυψαν ενδείξεις για κατανάλωση αλκοόλ για κανέναν από τους
εμπλεκόμενους οδηγούς.
Προσκομίστηκαν και βρίσκονται στη διάθεση της επιτροπής διερεύνησης, άδειες
κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ασφάλισης και πρόσφατα δελτία συντήρησης
εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ όσον αφορά τους εμπλεκόμενους οδηγούς
προσκομίστηκαν άδειες οδήγησης και Airside Driving Permits μαζί με προσωπικές

τους αναφορές για το συμβάν. Το συμβάν έχει καταγραφεί λεπτομερώς από τις
κάμερες που εποπτεύουν την περιοχή κίνησης αεροσκαφών.
Άξιο μνείας το γεγονός ότι το όχημα Α κατόπιν συγκρούσεως (λόγω της
ενεργοποίησης των αερόσακων και πιθανότατα της σύγχυσης που προκλήθηκε στον οδηγό) ακολούθησε πορεία 50 περίπου μέτρων με χαμηλότερη ταχύτητα μέχρι που ακινητοποιήθηκε. Είναι ευτύχημά που δεν προσέκρουσε σε άλλο όχημα ή εργαζόμενο.
 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από την εξέταση του βίντεο των καμερών ασφαλείας του αεροδρομίου προκύπτει ότι:
Η ταχύτητα του οχήματος «Α» είναι
~ 45 χ.α.ω. καθώς καλύπτει απόσταση ίση με 25 μέτρα σε 2 δευτερόλεπτα, ενώ η ταχύτητα του οχήματος «Β» είναι ~ 31 χ.α.ω. καθώς καλύπτει απόσταση ίση με 33 μέτρα σε 4 δευτερόλεπτα.
Επίσης ότι ουδείς εκ των οδηγών αντελήφθη την επικείμενη σύγκρουση καθώς δεν φαίνεται να εκτελείται ελιγμός αποφυγής από κανένα εκ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων.

ΑΙΤΙΑ
Κύριο αίτιο του συμβάντος χαρακτηρίζεται αφενός η παραβίαση προτεραιότητας από πλευράς του οχήματος «Α», καθώς και η ταχύτητα του οχήματος «Α» η οποία υπερβαίνει το μέγιστου επιτρεπτού 25 χ.α.ω κατά περίπου 20 χ.α.ω, αντίθετα με τις προβλέψεις της Αερολιμενικής Διάταξης 1 (Άρθρο 7, παρ. 11), όσο και της ΜΕΔ 14 του ΚΑΗΚ. 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
4C(περιστασιακό, μείζον)
Το περιστατικό είναι το 20
ο τροχαίο που λαμβάνει χώρα στο χώρο στάθμευσης
αεροσκαφών του ΚΑΗΚ από το 2007.Η πιθανότητα εμφάνισης είναι 3Χ10
-5 και ως εκ τούτου θεωρείται περιστασιακό. Θεωρείται επίσης μείζον λόγω των πολύ
σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στα 2 οχήματα.
 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Στο συμβάν καταγράφονται παραβάσεις των άρθρων 9.10 του ΒΚΕΕ (ΦΕΚ Β' 1138 του 2011), των άρθρων 5.1, 7.11, της Αερολιμενικής Διάταξης 1 (ΦΕΚ Β' 30 του 1996) καθώς και των παραγράφων 4.1.1, 5.2, 5.5.10 της ισχύουσας ΜΕΔ 14 περί "διακίνησης-στάθμευσης αυτοκινούμενων ή μη οχημάτων στον ΚΑΗΚ" τα οποίαμεταξύ άλλων αφορούν την παραχώρηση προτεραιότητας όπου απαιτείται, την τήρηση των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας, και γενικώς την απαίτηση από τους οδηγούς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά την οδήγηση των οχημάτων τους. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τους οδηγούς οχημάτων :
Να τηρούν τις προτεραιότητες και τα όρια ταχύτητας στην πίστα α/φών, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί στην Αερολιμενική Διάταξη 1 και περιγράφονται αναλυτικότερα στη ΜΕΔ 14 και πιο συγκεκριμένα στις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 αυτής.
Εξίσου σημαντική και αυτονόητη θα έπρεπε να είναι η υποχρεωτική χρήση ζώνης

ασφαλείας κατά την οδήγηση οχημάτων, ακόμα και με τις χαμηλές ταχύτητες που
προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί που θα
μπορούσαν να προκληθούν από ενεργοποίηση αερόσακων.
Τέλος, στο περιστατικό αυτό, πιθανή κίνηση πεζού στην πίστα, εκτός από παράνομη,θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του από την ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος Α (λόγω ενεργοποίησης των αερόσακων)
Υπενθυμίζεται ότι η προτεραιότητα στην πίστα μεταξύ οχημάτων/αεροσκαφών
καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά:
1.Αεροσκάφη
2. Πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα καυσίμων με αναμμένο το φάρο (σε
υπηρεσία).
3. Οχήματα προσωπικού ασφαλείας πίστας ή αεροσκαφών (ΥΠΑ, Security, ΕΛΑΣ)
με αναμμένο το φάρο (σε υπηρεσία).
4. Λοιπά υπηρεσιακά οχήματα ή νοσοκομειακά οχήματα με αναμμένο το φάρο (σε
υπηρεσία).
5. Οχήματα μεταφοράς επιβατών εφόσον μεταφέρουν τέτοιους.
6. Ρυμουλκά που έλκουν ρυμουλκούμενα.
7. Λοιπά οχήματα.
Σε περίπτωση διασταύρωσης ομοειδών οχημάτων, προτεραιότητα έχει:
i. Ο εξερχόμενος από κατειλημμένη από αεροσκάφος θέση στάθμευσης
ii. Ο ερχόμενος από δεξιά
Σε περίπτωση αντιθέτως κινούμενων ομοειδών οχημάτων, οι οδηγοί έχουν την
ταυτόχρονη υποχρέωση να στρέψουν αν είναι δυνατό, ελαφρώς προς τα δεξιά,
διαφορετικά θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οι εξερχόμενοι από το
υπόγειο θα πρέπει να παραχωρούν πάντοτε προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στην πίστα.
Όταν γίνεται χρήση οδών εξυπηρέτησης, προτεραιότητα έχουν πάντα τα οχήματα
που κινούνται εντός αυτής έναντι των οχημάτων που εισέρχονται σε αυτήν ή
εξέρχονται από αυτήν. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν τα τροχοδρομούντα αεροσκάφη, τα οχήματα follow me που τυχόν τα καθοδηγούν και τα οχήματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, εφόσον υφίσταται τέτοια και το δηλώνουν με τη χρήση φάρου. Στις οδούς εξυπηρέτησης έχουν κατά τα λοιπά ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Τα όρια ταχύτητας στην πίστα αεροσκαφών είναι:
  • Εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροσκάφους, 5km/h για όλα τα οχήματα(ταχύτητα βαδίσματος). [Ορισμός Ζώνης Ασφαλείας: Η ζώνη που περικλείει όλες τις πλευρές του αεροσκάφους, συνήθως σε σχήμα ρόμβου ή οβάλ].
  • Μπροστά από τις πύλες επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών, 10km/h για όλα τα οχήματα.
  • Στα υπόλοιπα τμήματα της πίστας και στις διαγραμμισμένες οδούς (serviceroads), 25km/h τα επιβατικά και 15km/h τα υπόλοιπα.
 
web form