OCC16/04-449: Εργατικό ατύχημα κατά την διάρκεια φόρτωσης αποσκευών στο υπόγειο του Αερολιμένα στις 27/07/16


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
 
Στις 27-07-2016 και περί 10.45 τοπική ώρα έλαβε χώρα εργατικό ατύχημα στο χώρο διαχωρισμού αποσκευών στο υπόγειο του Αερολιμένα. Συγκεκριμένα εργάτης εταιρίας επίγειας εξυπηρέτησης στην προσπάθεια του να συνδέσει δύο αμαξίδια μεταφοράς αποσκευών τραυμάτισε το δείκτη του δεξιού του χεριού .Διακομίστηκε αρχικά στο ιατρείο του Αερολιμένα για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο .Το Αερολιμενικό Τμήμα ενημερώθηκε ετεροχρονισμένα (μερικές ώρες αργότερα) για το συμβάν με την υπ’ αριθμ. 2876/27-07-2016 αναγγελία ατυχήματος .


ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 
Ο παθών υπέστη τραυματισμό στο δείκτη του δεξιού του χεριού. Του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια τριών (3) εβδομάδων (έως 18/08/2016 ) . 


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο παθών προσπάθησε να συνδέσει (κοτσάρει) αμαξίδιο αποσκευών με άλλο το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση . Ανασηκώνοντας τον πύρο σύνδεσης (βλ. εικ. 1)  με το δεξί του χέρι ,ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ελατήριο ασφάλειας για την αυτόματη επαναφορά στη θέση ηρεμίας , την στιγμή που με το αριστερό χέρι προσέγγιζε το έτερο καροτσίδιο, του ξέφυγε στιγμιαία ο πύρος και έπεσε πάνω στο χέρι του προξενώντας του τραύμα στον δείκτη του δεξιού του χεριού . Συγκεκριμένα ο παθών σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση αλλά και την προσωπική του κατάθεση υπέστη ρήξη τένοντα του δεξιού δείκτη κατά 80% .
                                                                Εικ. 1: Ο πύρος συνδεσμολογίας των καροτσιδίων


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 
Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του ιδίου ο παθών ήταν ενδεδυμένος με ατομική στολή εργασίας και φορούσε τα γάντια ασφαλείας που του είχε χορηγήσει ο εργοδότης του βάσει του υπ. αριθμ’ HR-SU8 /01-06-2016 ατομικού δελτίου ΜΑΠ.
Επίσης σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα από το αρχείο εκπαιδεύσεων της εταιρίας ο εν λόγω εργαζόμενος έχει παρακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες εταιρικές εκπαιδεύσεις για την θέση εργασίας την οποία κατέχει.
Επιπλέον σύμφωνα με το μητρώο εκπαιδεύσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας του Αερολιμένα είχε παρακολουθήσει σεμινάρια :
SMS (Βασικές αρχές διαχείρισης ασφάλειας) : 24/04/2007
AIRSIDE SAFETY: 29/04/2008,12/05/2010,27/05/2011,01/06/2012,10/06/2013, 18/06/2014, 19/04/2016


ΑΙΤΙΑ

 
Σύμφωνα με την προσωπική κατάθεση αλλά και την μαρτυρική κατάθεση συναδέλφου του ο οποίος βρισκόταν στον ίδιο χώρο , το ατύχημα συνέβη εξαιτίας της στιγμιαίας απροσεξίας του παθόντα . Δεδομένου ότι δεν κλήθηκε ως όφειλε άμεσα το Αερολιμενικό τμήμα για διενέργεια αυτοψίας δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για τυχόν άλλους παράγοντες που ενδεχομένως να συνέβαλαν στο συμβάν π.χ. κατασκευαστικές ατέλειες στην συνδεσμολογία των καροτσιδίων ,φυσική κατάσταση εργαζόμενου κτλ.
Δεδομένων των παραπάνω η διερεύνηση στηρίζεται αναγκαστικά στις καταθέσεις των εμπλεκομένων και στην αναπαράσταση του συμβάντος που διεξήχθη στις 18/08/16 στον χώρο διαχωρισμού αποσκευών παρόντος διερευνητή του Αερολιμενικού τμήματος.
 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
 
Το περιστατικό αξιολογείται ως 4C (περιστασιακό –μείζον ) με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο πλαίσιο τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας του Αερολιμένα.
Σύμφωνα με το αρχείο του Συστήματος από το 2007 έως σήμερα έχουν λάβει χώρα 23 τραυματισμοί προσωπικού-επιβατών στην περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών .
Από αυτά τα 14 αφορούν σε εργατικό προσωπικό που έχει τραυματιστεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης αεροσκάφους.
 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 
Η μη δήλωση οποιουδήποτε συμβάντος και ειδικά εργατικού ατυχήματος στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών συνιστά κατάφορη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 11 παρ. 1 του ΒΚΕΕ, σύμφωνα με την οποία, κάθε ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γνωστοποιείται στην Αερολιμενική αρχή και στον υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας αλλά και του άρθρου 7 παρ. 18 της Αερολιμενικής Διάταξης 1 σύμφωνα με το οποίο θεωρείται παράβαση «η , από τους εμπλεκόμενους ή από οποιονδήποτε άλλον έλαβε γνώση, παράλειψη ενημέρωσης των Αερολιμενικών υπηρεσιών για ατύχημα ή συμβάν με όχημα, το οποίο έλαβε χώρα εντός εσωτερικών ορίων του Αερολιμένα ».
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άμεση ειδοποίηση και γνωστοποίηση σοβαρού περιστατικού όπως είναι ένα εργατικό ατύχημα στο Αερολιμενικό τμήμα ή στον Υπεύθυνο SMS , αποτελεί αδικαιολόγητη παράλειψη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια.
 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Συστάσεις ασφαλείας για το προσωπικό
Το προσωπικό πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τις εγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες της εταιρείας και να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Συστάσεις ασφαλείας για την εταιρεία
1. Να εντάξει στο εκπαιδευτικό της σύστημα διαχείρισης προγράμματα αποφυγής τραυματισμών (Injury prevention programs ) . Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη σύσταση έχει επαναληφθεί σε προηγούμενη διερεύνηση εργατικού ατυχήματος που αφορούσε σε εργαζόμενο της ίδιας εταιρίας.
2. Να μεριμνά ώστε να δηλώνονται τα συμβάντα αυτοστιγμεί και όχι ετεροχρονισμένα.
 
web form