OCC13/02-317:Συμβάν(τροχαίο ατύχημα ) στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στις 17/07/13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ  
Στις  17/7/13  και ώρα 15:25 τοπική έλαβε  χώρα τροχαίο συμβάν  στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του ΚΑΗΚ  και συγκεκριμένα  εντός των ορίων ασφαλείας της θέσεως 1A όπου βρισκόταν σταθμευμένο αεροσκάφος Β777-200 ρωσικής αεροπορικής εταιρίας.
Επιβατικό όχημα  εταιρίας καυσίμων  (α΄ όχημα) ερχόμενο  από δυτικά και  κατευθυνόμενο  ανατολικά συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με  κλίμακα επιβίβασης /αποβίβασης επιβατών (β΄ όχημα)  της εταιρίας handling η οποία βρισκόταν σε διαδικασία προσέγγισης στην πίσω θύρα L4 του αεροσκάφους (Εικ.1).
                                                Εικ.1 Γραφική  απεικόνιση του συμβάντος

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Από την σύγκρουση  προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές  στο α΄ όχημα  ενώ στο β΄ όχημα  σημειώθηκαν αμυχές στην μπροστινή και αριστερή πλευρά του αμαξώματος. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί  μεταξύ των επιβαινόντων και στα δύο οχήματα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ –ΟΧΗΜΑΤΑ
Για τους οδηγούς των οχημάτων προέκυψαν τα εξής :
Οδηγός  α΄ οχήματος ( επιβατικό ΙΧ  )
Κάτοχος  διπλώματος  οδήγησης κατηγορίας  B,Ε ,αλλά και πιστοποίησης οδήγησης στην πίστα αεροσκαφών σε ισχύ (διαβάθμιση Υ) .
Από τα αρχεία εκπαίδευσης της ΥΠΑ προκύπτει ότι ο εν λόγω οδηγός  είναι συνεπής σε ότι αφορά τις εκπαιδεύσεις του και συγκεκριμένα έχει το παρακάτω training record:
Εκπαίδευση SMS-AIRSIDE SAFETY : 3/5/2007,2/5/2008,24/4/2009,13/5/2010,
 3/5/2011,29/5/2012,5/6/2013
                    ADT-AIRSIDE DRIVING: 2009
                    ADR-AIRSIDE DRIVING RECURRENT: 2011 ,2013
Οδηγός  β΄ οχήματος (κλίμακα επιβατών )
Κάτοχος  διπλώματος χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων ΙΑ κατηγορίας  σε ισχύ και πιστοποίησης οδήγησης στην πίστα αεροσκαφών(διαβάθμιση Χ) .
Από τα αρχεία εκπαίδευσης της ΥΠΑ προκύπτει ότι ο εν λόγω οδηγός   είναι συνεπής σε ότι αφορά τις εκπαιδεύσεις του και συγκεκριμένα έχει το παρακάτω training record
Εκπαίδευση  SMS-AIRSIDE SAFETY :  2/5/2007,22/4/2009,13/5/2010,26/5/2011,
                                                                 31/5/2012 ,10/6/2013
                    ADT-AIRSIDE DRIVING: 2009
                    ADR-AIRSIDE DRIVING RECURRENT: 2011 ,2013
Οχήματα
Α΄ όχημα
Το υπ’ αριθμ. ΙΟΧ 1893 όχημα  έχει άδεια κυκλοφορίας στην πίστα και ασφαλιστήριο σε ισχύ ,έχει σε ισχύ ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων ενώ το τελευταίο service έχει γίνει στις 19/04/2013.
Β΄όχημα
Η κλίμακα επιβατών  έχει αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118095 και εταιρικό αριθμό PBS 1222.
Διαθέτει επικαιροποιημένο μητρώο συντήρησης  με τον τελευταίο έλεγχο να έχει πραγματοποιηθεί  στις 18/7/2013 .
ΑΙΤΙΑ
Το κύριο αίτιο του συμβάντος  είναι  η μη τήρηση του ορίου ταχύτητας των 5 km/hr εντός της ζώνης ασφαλείας του αεροσκάφους αλλά και η μη  παραχώρηση προτεραιότητας από το α΄ όχημα στο β΄ όχημα το οποίο αφενός μεν έρχεται από δεξιά  αφετέρου δε  προσεγγίζει σταθμευμένο αεροσκάφος  για λόγους επίγειας εξυπηρέτησης  (causal factor ).
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
4D : Περιστασιακό λόγω της ετήσιας συχνότητας εμφάνισης τροχαίων συμβάντων στην πίστα (είναι το 7ο καταγεγραμμένο τροχαίο συμβάν από την έναρξη εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στον ΚΑΗΚ ) και  δευτερεύον λόγω των ελαφρών ζημιών που προκλήθηκαν.  
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Στο συμβάν καταγράφηκαν οι παρακάτω παραβάσεις από εμπλεκόμενους οδηγούς και εταιρίες στην κατοχή των οποίων βρίσκονται τα οχήματα:
Των άρθρων  9.10 του ΒΚΕΕ (ΦΕΚ’Β 1138/2011) και των άρθρων  5.1,7.11,7.15 της Αερολιμενικής διάταξης 1 τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν την υποχρέωση των οδηγών να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά την οδήγηση των οχημάτων τους καθώς και την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι προφανές ότι το συμβάν έλαβε χώρα  επειδή ο οδηγός του α΄ οχήματος θέλησε να χρησιμοποιήσει την ανισόπεδη οδό εξυπηρέτησης που βρίσκεται πίσω από την θέση στάθμευσης Νο 1 και συνδέει την κυρίως πίστα με την πίστα θέσεων Τ προκειμένου ,κατά δήλωσή του, να μεταβεί στο χώρο εργασίας του .
Το γεγονός όμως ότι το αεροσκάφος είχε μόλις σταθμεύσει και τα οχήματα που θα εξυπηρετούσαν  βρισκόταν ακόμα σε φάση προσέγγισης σε αυτό έπρεπε να τον αποτρέψει στο να εισέλθει στην ζώνη ασφάλειας του αεροσκάφους και αντί αυτού να κινηθεί βόρεια περνώντας μπροστά από το αεροσκάφος  και κατόπιν βορειοανατολικά αποφεύγοντας όλα τα  οχήματα επίγειας εξυπηρέτησης που προσέγγιζαν στο α/φος.Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί και η σύγκρουση (Εικ.2).


                                  Εικ.2  Εναλλακτική διαδρομή α’ οχήματος για αποφυγή της σύγκρουσης
Κατά την διέλευσή του  μέσα από τη θέση στάθμευσης δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή  αφενός και αφετέρου σε καμία περίπτωση δεν τήρησε το όριο ταχύτητας των  5 km/hr  που προβλέπεται από την ΜΕΔ 14 όπως διαπιστώθηκε από  μαρτυρίες και το οπτικό υλικό του CCTV του αερολιμένα .
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τους οδηγούς οχημάτων
 Να τηρούν τα όρια ταχύτητας και τις προτεραιότητες στην πίστα όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί  στην Αερολιμενική Διάταξη 1 , στην ΜΕΔ 14 ( 4η  έκδοση ) αλλά και στις διαδικασίες ασφάλειας (SOPs) που έχουν εκδοθεί  στο πλαίσιο του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας , όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι εντός της ζώνης ασφαλείας  σταθμευμένου αεροσκάφους  η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα βαδίσματος ( 5 km/hr).
Η  προτεραιότητα  στην πίστα  μεταξύ  οχημάτων / αεροσκαφών καθορίζεται με την εξής σειρά :
1) Αεροσκάφη που τροχοδρομούν ή ρυμουλκούνται
2) Πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα καυσίμων
3) Λοιπά εν υπηρεσία οχήματα (ΥΠΑ,security, ΕΛΑΣ, 126 ΣΜ κλπ.) ή ασθενοφόρα
4) Λεωφορεία μεταφοράς επιβατών
5) Ελκυστήρες (τράκτορες)  που ρυμουλκούν ρυμουλκούμενα.
6) Άλλα βαρύτερα οχήματα.
 
web form