ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ SMS 2011Τα σεμινάρια είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Β.Κ.Ε.Ε, φορέας είναι η ΥΠΑ και δεν σχετίζονται με τυχόν εταιρικές  εκπαιδεύσεις .
Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθούν βεβαιώσεις με ατομικό κωδικό στους συμμετέχοντες .
Για την ευκολία προγραμματισμού του προσωπικού διευκρινίζονται τα παρακάτω :
1)Το ASM OCC10 είναι σεμινάριο που αφορά AIRSIDE SAFETY . Θα γίνει ανασκόπηση των συμβάντων 2010 και θα συζητηθούν συστάσεις ασφάλειας αλλά και όπως κάθε χρόνο θα γίνει μνεία σε κανόνες ασφάλειας στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών .
Είναι υποχρεωτικό για εργαζόμενους οποιασδήποτε ειδικότητας οι οποίοι εργάζονται στην πίστα αεροσκαφών .
2)Το AIRSIDE DRIVING τη φετινή χρονιά έχει δύο διαφορετικές εκδοχές:
Το ADT που είναι το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια και απευθύνεται αποκλειστικά σε υπαλλήλους που είναι η πρώτη τους χρονιά στον ΚΑΗΚ ή δεν το έχουν παρακολουθήσει ποτέ, και το ADR το οποίο είναι το επαναληπτικό(recurrent) και αφορά όσους το πέρασαν το 2009. Όσοι το πέρασαν το 2010 δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος φέτος, εφόσον όμως το επιθυμούν παρόλα αυτά μπορούν κι αυτοί να περάσουν το ADR.
3) Όσον αφορά το σεμινάριο ΑΜΤ (AIRCRAFT MARSHALLING) σας ενημερώνουμε ότι για λόγους οικονομίας τόσο χρόνου όσο και χώρου αλλά και για καλύτερη αποτελεσματικότητα του μαθήματος οι βεβαιώσεις που θα εκδοθούν , θα δοθούν μόνο στους υπαλλήλους που ασκούν ή θα ασκήσουν καθήκοντα MARSHALLING και μόνο . Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται οι φορείς να στείλουν για παρακολούθηση και πιστοποίηση μόνο τους συγκεκριμένους υπαλλήλους
 
web form