OCC17/05-479: Τροχαίο συμβάν στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στις 11/08/17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Στις 11/08/2017 και ώρα περίπου 19:20 τοπική, έλαβε χώρα τροχαίο συμβάν στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του ΚΑΗΚ, κοντά στο χώρο συγκέντρωσης επιγείων μέσων  εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών , μπροστά από τα γραφεία της εν λόγω εταιρείας, ανατολικά της θέσης στάθμευσης αεροσκαφών Νο 3.


                                                      Εικ. 1 :Γραφική απεικόνιση του συμβάντος
Λεωφορείο μεταφοράς επιβατών της ως άνω εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης  με αριθμό κυκλοφορίας GH 329801 (Α’ όχημα), κατά την οπισθοπορεία προκειμένου να απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσής του, χτύπησε με την πίσω αριστερή γωνία του το υπηρεσιακό όχημα του ΑΤ/ΚΑΗΚ (Β’ όχημα), με αριθμό κυκλοφορίας E.A. 26039, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο πίσω του και κάθετα σε αυτό, στη θύρα συνοδηγού.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.   Ν. υπ’ αριθ. 1815/1988: «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», ΦΕΚ 250/Α/11-11-1988
2.   Ν. υπ’ αριθ. 2668/1998: «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998
3.   Ν. υπ’ αριθ. 2696/1999: «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
4.   ΠΔ υπ’ αριθ. 285/1998: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 96/67 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την “πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους Αερολιμένες της Κοινότητας”», ΦΕΚ 207/Α/07-09-1998
5.   Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ3/Β/16067/3831/26-05-2011: «Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης», ΦΕΚ 1138/Β/03-06-2011
6.   Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ3/Β/1218/519/22-01-2016: «Έγκριση του Οικείου Κανονισμού του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” (ΚΑΗΚ)», ΦΕΚ 192/Β/03-02-2016
7.   Απόφαση Διοικητή της ΥΠΑ με αριθ. Δ3/52598/7561/18-12-1995: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1 Αερολιμενικής Διάταξης για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των Αερολιμένων της χώρας», ΦΕΚ 30/Β/19-01-1996
8.   Απόφαση Διοικητή της ΥΠΑ με αριθ. ΓΝΟΣ/23341/732/03-07-1987: «Έγκριση της με αριθμό 2 Αερολιμενικής Διάταξης του Κρατικού Αερ/να Ηρακλείου», ΦΕΚ 404/Β/07-08-1987
9.   Μόνιμη Εσωτερική Διαταγή Νο 14: «Διακίνηση – Στάθμευση αυτοκινούμενων ή μη Οχημάτων στον ΚΑΗΚ», Έκδοση 4η, ΚΑΗΚ/ΑΡ/1822/26-04-2013
10.        Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ΚΑΗΚ, έκδοση 2.0, 2016

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα του ΑΤ/ΚΑΗΚ (Β’ όχημα). Συγκεκριμένα, υπέστη παραμόρφωση η θύρα του συνοδηγού, από την οποία θρυμματίστηκε ο υαλοπίνακας.
Στο Α’ όχημα δεν υπήρχαν εμφανώς υλικές ζημιές.
Στο όχημα Α’ επέβαινε μόνο ο οδηγός, ενώ το Β’ όχημα ήταν σταθμευμένο χωρίς οδηγό.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

1.   Φωτογραφίες που ελήφθησαν στο χώρο του συμβάντος
2.   Έλεγχοι διαπίστωσης οινοπνεύματος στους δύο οδηγούς οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 11/08/2017 από την Τροχαία Ηρακλείου
3.   Έκθεση εξέτασης οδηγού Α’ οχήματος στις 07/09/2017
4.   Έκθεση εξέτασης οδηγού Β’ οχήματος στις 07/09/2017
5.   Μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας (Αυγούστου) της εταιρείας
6.   Στοιχεία Α’ οχήματος:
·         Ιδιοκτήτης: Δεν προσκομίσθηκε άδεια κυκλοφορίας
·         Τύπος: Λεωφορείο πίστας (Δεν προσκομίσθηκε άδεια κυκλοφορίας)
·         Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: GH 329801
·         Ασφαλίστρια Εταιρεία και Ισχύς Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου: Δεν προσκομίσθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο
·         Τελευταία Συντήρηση: 18/07/2017
7.   Στοιχεία Β’ οχήματος:
·         Ιδιοκτήτης: ΕΛ.ΑΣ.
·         Τύπος: CITROEN C4
·         Αριθμός Κυκλοφορίας: E.A. 26039
·         Ασφαλίστρια Εταιρεία: Εξαιρείται της υποχρεωτικής ασφάλισης (ΠΔ 237/1986)
8.   Στοιχεία οδηγού Α’ οχήματος:
·         Ειδικότητα: Οδηγός (Ramp Driver)
·         Είδος Σύμβασης: Ορισμένου χρόνου
·         Διάρκεια Σύμβασης: 08/04/2017 – 30/09/2017
·         Αριθμός Άδειας Οδήγησης: 002922159
·         Κατηγορία Άδειας Οδήγησης: D
·         Λήξη Ισχύος Άδειας Οδήγησης: 2022
·         Πιστοποιητικό Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit): Β, S/N: 2138
·         Λήξη Ισχύος Πιστοποιητικού Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit): Μαρ. 2019
9.   Στοιχεία οδηγού Β’ οχήματος
·         Ιδιότητα: Αρχιφύλακας
·         Κατηγορία Άδειας Οδήγησης: Α2, Β
·         Λήξη Ισχύος Άδειας Οδήγησης: 02/10/2030 και 05/10/2033, αντίστοιχα
·         Πιστοποιητικό Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit): Διαθέτει, σε ισχύ.

ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

1.   Ο οδηγός του Α’ οχήματος ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι εισερχόμενος στο όχημα δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Β’ οχήματος, ενδεχομένως επειδή το δεύτερο στάθμευσε ακριβώς την ώρα που επιχείρησε απεμπλοκή του χειρόφρενου προκειμένου να ξεκινήσει οπισθοπορεία, κατόπιν δηλαδή της εισόδου του στο όχημα. Είχε δε στρέψει την προσοχή του στη δεξιά πλευρά του λεωφορείου, δεδομένου ότι εκεί ήταν σταθμευμένα άλλα εφόδια της ίδιας εταιρείας, σε πολύ μικρή απόσταση.
2.   Η εργοδότρια εταιρεία του οδηγού Α’ οχήματος προσκόμισε πρόγραμμα εργασίας Αυγούστου, καθώς και σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Το ωράριο εργασίας του οδηγού Α’ οχήματος σύμφωνα με το προσκομισθέν πρόγραμμα ήταν από τις 13:00 έως και 21:00, για τη συγκεκριμένη ημέρα. Από το συγκεκριμένο απόσπασμα προγράμματος εργασίας δεν προκύπτει θεώρηση από την επιθεώρηση εργασίας.
3.   Ο οδηγός του Β’ οχήματος, έχοντας κληθεί να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο του χώρου στάθμευσης ώστε να συμμετάσχει σε αυτοψία έτερου συμβάντος τροχαίου ατυχήματος, στάθμευσε το όχημα σε σχετικά μικρή απόσταση, πίσω και κάθετα από το λεωφορείο πίστας. Ωστόσο αυτό (εάν η στάθμευση είχε πραγματοποιηθεί κατόπιν της εισόδου, στο λεωφορείο, του οδηγού του) ήταν ορατό κατά την είσοδο στο λεωφορείο, γεγονός που αποδεικνύεται και από το σημείο πρόσκρουσης.
4.   Οι οδηγοί και των δύο οχημάτων διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην κίνηση στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του ΚΑΗΚ, καθώς και εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις οδήγησης στην πίστα.
5.   Δεν υπάρχει καταγραφή του συμβάντος από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

4
D (περιστασιακό, δευτερεύον)
Το συμβάν κρίνεται περιστασιακό δεδομένου ότι είναι το 17ο τροχαίο συμβάν που καταγράφεται από το 2007 στον ΚΑΗΚ. Ως εκ τούτου ο δείκτης πιθανότητας εμφάνισης της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι  3,4 Χ10-5 σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του ΚΑΗΚ.
Κρίνεται επίσης δευτερεύον γιατί από αυτό προέκυψαν ελαφριές υλικές ζημιές στα οχήματα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΑΙΤΙΑ

·         Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφοράς επιβατών δεν προέβη σε οπτικό έλεγχο περιφερειακά του οχήματός του.(κύριο αίτιο)
·         Ο οδηγός του οχήματος ΑΤ/ΚΑΗΚ στάθμευσε σε περιοχή εκτός διαγράμμισης αεροσκαφών, σε θέση όμως η οποία παρεμπόδιζε σταθμευμένο όχημα να εξέλθει από το χώρο που είχε σταθμεύσει. Επίσης, η απόσταση στάθμευσης του οχήματος ΑΤ/ΚΑΗΚ από το λεωφορείο πίστας ήταν σχετικά μικρή και η θέση στάθμευσης του λεωφορείου κατηφορική προς την πίστα(δευτερεύον αίτιο)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.   Ιδιαίτερη προσοχή κατά την κίνηση και στάθμευση σε ελεγχόμενους χώρους ΚΑΗΚ.
2.   Τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε σημεία που να καλύπτουν όλα τα σημεία της πίστας.
 
web form