OCC16/06-447: Τροχαίο συμβάν στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών μεταξύ ελκυστήρα και υπηρεσιακού οχήματος Ε.Α στις 08/12/2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Στις 08/12/2016 και ώρα 13:06 τοπική, έλαβε χώρα τροχαίο συμβάν στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του ΚΑΗΚ, στο ύψος των εξόδων αναχώρησης επιβατών No 3 και 4.(Εικ. 1)                                                                              Εικ. 1 : Γραφική απεικόνιση του συμβάντος
Ελκυστήρας αμαξιδίων με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 60070 (Α’ όχημα), εξερχόμενος από το χώρο διαχωρισμού αποσκευών στο υπόγειο του αεροσταθμού, συγκρούστηκε κάθετα με το υπηρεσιακό όχημα του ΑΤ/ΚΑΗΚ (Β’ όχημα), με αριθμό κυκλοφορίας E.A. 26039, το οποίο κατευθυνόταν από ανατολικά προς δυτικά, ακριβώς έξω και παράλληλα με το κτίριο του αεροσταθμού.(Φωτ. 1)


                                                                                        Φωτ.1 Τα οχήματα αμέσως μετά το συμβάν

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 
1. Ν. υπ’ αριθ. 1815/1988: «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», ΦΕΚ 250/Α/11-11-1988
2. Ν. υπ’ αριθ. 2668/1998: «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998
3. Ν. υπ’ αριθ. 2696/1999: «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
4. Ν. υπ’ αριθ. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011
5. ΠΔ υπ’ αριθ. 113/2012: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεις για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012
6. ΠΔ υπ’ αριθ. 285/1998: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 96/67 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την “πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους Αερολιμένες της Κοινότητας”», ΦΕΚ 207/Α/07-09-1998
7. Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ3/Β/16067/3831/26-05-2011: «Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης», ΦΕΚ 1138/Β/03-06-2011
8. Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ3/Β/1218/519/22-01-2016: «Έγκριση του Οικείου Κανονισμού του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” (ΚΑΗΚ)», ΦΕΚ 192/Β/03-02-2016
9. Απόφαση Διοικητή της ΥΠΑ με αριθ. Δ3/52598/7561/18-12-1995: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1 Αερολιμενικής Διάταξης για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των Αερολιμένων της χώρας», ΦΕΚ 30/Β/19-01-1996
10. Απόφαση Διοικητή της ΥΠΑ με αριθ. ΓΝΟΣ/23341/732/03-07-1987: «Έγκριση της με αριθμό 2 Αερολιμενικής Διάταξης του Κρατικού Αερ/να Ηρακλείου», ΦΕΚ 404/Β/07-08-1987
11. Μόνιμη Εσωτερική Διαταγή Νο 14: «Διακίνηση – Στάθμευση αυτοκινούμενων ή μη Οχημάτων στον ΚΑΗΚ», Έκδοση 4η, ΚΑΗΚ/ΑΡ/1822/26-04-2013
12. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας ΚΑΗΚ, έκδοση 2.0, 2016
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ
 
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα του ΑΤ/ΚΑΗΚ (Β’ όχημα). Συγκεκριμένα, υπέστησαν αρκετά σοβαρή παραμόρφωση η θύρα του οδηγού, από την οποία θρυμματίστηκε ο υαλοπίνακας, και η πίσω αριστερή θύρα επιβαινόντων. Επίσης από τη σύγκρουση ενεργοποιήθηκε ο αριστερός πλευρικός αερόσακος του οχήματος.Στο Α’ όχημα δεν υπήρχαν εμφανώς υλικές ζημιές.(φωτ.2)                                                                        Φωτ. 2 Το α΄ όχημα υπέστη μόνο  εκδορές
 
Στα οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί, ενώ το Α’ όχημα δε ρυμουλκούσε αμαξίδια ή άλλα εφόδια.
Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ


1. Φωτογραφίες που ελήφθησαν στο χώρο όπου έλαβε χώρα το συμβάν, κατόπιν αυτού.
2. Καταγραφή κάμερας Νο 4 κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΚΑΗΚ (CCTV).
3. Έλεγχοι διαπίστωσης οινοπνεύματος στους δύο οδηγούς οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 08/12/2016 από την Τροχαία Ηρακλείου.
4. Έκθεση εξέτασης οδηγού Α’ οχήματος στις 21/12/2016.
5. Έκθεση εξέτασης οδηγού Β’ οχήματος στις 21/12/2016.
6. Μηνιαία προγράμματα εργασίας εταιρειών
7. Στοιχεία Α’ οχήματος:

 •  Τύπος: Μηχάνημα Έργου
 •  Είδος Μηχανήματος Έργου: 75 Μετατοπιστικό Καρ/δίων Αποσκ. Επιβ. Α/Φ
 •  Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας – Χρήσης Μηχανήματος Έργων (ΜΕ): ΜΕ 60070 (ΑΠ: 6627/08-02-2011)
 •  Ασφαλίστρια Εταιρεία: HAYWARD AVIATION LIMITED
 •  Ισχύς Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου: Από 20/03/2016 έως και 12/02/2017
 •  Τελευταία Συντήρηση Κατηγορίας Δ: 27 και 28/09/2016
8. Στοιχεία Β’ οχήματος:
 •  Τύπος: CITROEN C4
 •  Αριθμός Κυκλοφορίας: E.A. 26039
 •  Ασφαλίστρια Εταιρεία: Εξαιρείται της υποχρεωτικής ασφάλισης (ΠΔ 237/1986)
9. Στοιχεία οδηγού Α’ οχήματος:
 •  Ιδιότητα: Βοηθός Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, όλων των ειδικοτήτων (ΠΔ 113/2012)
 •  Έναρξη ισχύος άδειας βοηθού χειριστή: 06/05/2016
 •  Κατηγορία Άδειας Οδήγησης: Β
 •  Λήξη Ισχύος Άδειας Οδήγησης: 12/03/2056
 •  Πιστοποιητικό Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit):, ΒΧ, S/N: 6055
 •  Λήξη Ισχύος Πιστοποιητικού Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit): Απρ. 2018
10. Στοιχεία οδηγού Β’ οχήματος
 •  Κατηγορία Άδειας Οδήγησης: Α2, Β
 •  Λήξη Ισχύος Άδειας Οδήγησης: 02/10/2030 και 05/10/2033, αντίστοιχα
 •  Πιστοποιητικό Οδήγησης σε Ελεγχόμενους Χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit): Δεν διαθέτει
ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Ο οδηγός του Α’ οχήματος δήλωσε αυτοβούλως ότι κατά την έξοδό του από το χώρο διαχωρισμού αποσκευών ΚΑΗΚ και σπεύδοντας προς ρυμούλκηση εφοδίου εξυπηρέτησης, το οποίο βρισκόταν στο ύψος περίπου της θέσης Νο 10 και προοριζόταν για αεροσκάφος το οποίο κατευθυνόταν στη θέση στάθμευσης αεροσκαφών Νο 6, δεν αντελήφθη την πορεία του Β’ οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με αυτό.
Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν οι ταχύτητες κίνησης των οχημάτων. Από την κάμερα Νο 4 του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΚΑΗΚ έχει καταγραφεί μόνο η κίνηση του οχήματος ΑΤ/ΚΑΗΚ, από όπου διαπιστώνεται ότι το εν λόγω όχημα βρισκόταν εντός των καθορισμένων ορίων κίνησης, το σημείο όμως του συμβάντος βρισκόταν εκτός της γωνίας λήψης της συγκεκριμένης κάμερας.
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
 
1. Ο οδηγός του Α’ οχήματος διαθέτει άδεια βοηθού χειριστή Μ.Ε. η οποία του είχε χορηγηθεί σχετικά πρόσφατα, αποβλέποντας σε απόκτηση προϋπηρεσίας για την απόκτηση άδειας χειριστή Μ.Ε. (για την οποία δήλωσε ότι έχει υποβάλει αίτηση χορήγησής της στην αρμόδια υπηρεσία). Επομένως επιβάλλεται η εποπτεία και συνεχής καθοδήγηση αυτού από άτομο το οποίο κατέχει αντίστοιχη άδεια χειριστή Μ.Ε. (ΠΔ 113/2012).
2. Η εργοδότρια εταιρεία του οδηγού Α’ οχήματος προσκόμισε μηνιαία προγράμματα εργασίας στα οποία αναγράφεται το ωράριο εργασίας του κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, από τα οποία προκύπτει ότι του είχαν ανατεθεί καθήκοντα επί δύο διαδοχικά οκτάωρα, εντός του ίδιου 24ώρου, σε δύο διαφορετικές εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, για τις οποίες υπήρχε καθεστώς συνεκμετάλλευσης, δηλαδή (08:00 – 16:00) και (16:00 – 24:00). Επίσης στα προγράμματα εργασίας που προσκομίσθηκαν δεν φαίνεται να υπάρχει θεώρηση από την επιθεώρηση εργασίας.
3. Η εργοδότρια εταιρεία του οδηγού Α’ οχήματος είναι διαφορετική από αυτήν που ανήκει το όχημα.
4. Ο οδηγός του Α’ οχήματος ανέκοψε ταχύτητα, όπως δήλωσε, όμως δε σταμάτησε, ως όφειλε, κατά την έξοδό του από το χώρο διαχωρισμού αποσκευών του ΚΑΗΚ, προκειμένου να ελέγξει την κυκλοφορία στον περιβάλλοντα χώρο.
5. Ο οδηγός του Α’ οχήματος δεν παραχώρησε, ως όφειλε προτεραιότητα σε όχημα της ΕΛ.ΑΣ., επειδή δεν το αντιλήφθηκε.
6. Ο οδηγός του Β’ οχήματος δεν διαθέτει πιστοποίηση οδήγησης σε ελεγχόμενους χώρους ΚΑΗΚ (Airside Driving Permit).
 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

4C (περιστασιακό ,μείζον)
Το συμβάν κρίνεται περιστασιακό  δεδομένου ότι από την περίοδο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου (2007) έχουν καταγραφεί 13 τροχαία συμβάντα μεταξύ οχημάτων συνεπώς η πιθανότητα εμφάνισης συμβάντος είναι της τάξης του 10-5.
Κρίνεται επίσης μείζον γιατί από αυτό προέκυψαν σημαντικές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΙΤΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, την τρέχουσα νομοθεσία και ιδίως τις διαδικασίες που προβλέπονται στη ΜΕΔ 14 του ΚΑΗΚ, προκύπτει ότι  το κύριο αίτιο του συμβάντος ήταν η μη τήρηση προτεραιότητας από την πλευρά του Α' οχήματος.

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την κίνηση σε ελεγχόμενους χώρους ΚΑΗΚ, με αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας.
2. Αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση σε θέματα airside driving, με χορήγηση αντίστοιχου πιστοποιητικού, σε όλο το προσωπικό που διακινείται με όχημα σε ελεγχόμενους χώρους του ΚΑΗΚ, ανεξαρτήτως φορέα στον οποίο υπηρετεί.
3. Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την αποφυγή κόπωσης σε εργαζομένους.
4. Τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε σημεία που να καλύπτουν τις εξόδους από το χώρο διαχωρισμού αποσκευών.
5. Οριοθέτηση οδού εξυπηρέτησης μπροστά από το χώρο διαχωρισμού αποσκευών, προς την πίστα αεροσκαφών.
 
web form