ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ HUMAN FACTORS & AIRSIDE SAFETYΙδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 06 Μαΐου 2014 στον Αερολιμένα με τίτλο "HUMAN FACTORS & AIRSIDE SAFETY " , με αφορμή την συμπλήρωση επτά χρόνων από την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (Safety Management System) .

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη από ΥΠΑ , Πυροσβεστική Υπηρεσία ,αεροπορικές εταιρίες ,εταιρίες αντιπροσώπευσης, συντήρησης, εξυπηρέτησης αεροσκαφών , security, τροφοδοσίας αεροσκαφών καθώς και εταιρίες καυσίμων.

Το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του αεροδρομίου Ηρακλείου χρησιμοποιεί ποιοτικούς δείκτες για την μέτρηση των επιδόσεων της ασφάλειας κατά τα διεθνή πρότυπα του ICAO οι οποίοι συγκρινόμενοι με παγκόσμιους δείκτες και στόχους , καταδεικνύουν ότι το επίπεδο ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα .

Εξάλλου το σύστημα αυτό βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια υπαλλήλων κάθε βαθμίδας και κάθε εταιρίας οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο ενός περιβάλλοντος που έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον παράγοντα άνθρωπο ,καθώς όλοι καλούνται να ανταπεξέλθουν σε δύσκολα καθήκοντα και στενά χρονικά περιθώρια.
Ωστόσο το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης ,το υπόβαθρο εκπαίδευσης καθώς και η κουλτούρα ασφάλειας που διακρίνει τους εργαζόμενους ,διασφαλίζουν ότι μέσα από μία συνεχή προσπάθεια διαχείρισης των κινδύνων ,και εκτίμησης των λαθών του παρελθόντος ,η πιθανότητα να συμβεί ατύχημα διατηρείται σε τόσο χαμηλό  επίπεδο ώστε να είναι αποδεκτό (ALoS ).

 
web form