ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ SAFETY

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου στον Αερολιμένα για την ασφάλεια, με αφορμή την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (Safety Management System) στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών .

Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη από όλες τις εταιρίες-χρήστες που δραστηριοποιούνται στην ευαίσθητη περιοχή στάθμευσης και κίνησης αεροσκαφών . Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ,αεροπορικών εταιριών ,εταιριών αντιπροσώπευσης και εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και εταιριών καυσίμων.
Το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του αεροδρομίου Ηρακλείου έχει σημειώσει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις μετρήσιμες με ποιοτικούς δείκτες οι οποίοι απεικονίζουν αριθμό συμβάντων στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών ανά 1000 κινήσεις (προσαπογειώσεις ).

Συγκρινόμενοι με τους διεθνείς δείκτες που καταδεικνύουν ότι ο μέσος όρος συμβάντων είναι 0,24/1000 κινήσεις αεροσκαφών ανά αεροδρόμιο , το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει επιτύχει να έχει μέσο όρο για την τετραετία 2007-2011 το ένα τρίτο (1/3) του προαναφερθέντος παγκόσμιου μέσου όρου.

Το γεγονός αυτό μεταφράζεται αναμφισβήτητα σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας που διέπει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση αεροσκαφών όσο χρόνο αυτά βρίσκονται στο έδαφος σταθμευμένα αλλά και σε φάσεις τροχοδρόμησης ή προσγείωσης- απογείωσης .

Το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια όλων των εργαζομένων κάθε βαθμίδας ,κάθε εταιρίας οι οποίοι και πρέπει να πιστωθούν την επιτυχία αυτή .
Το υψηλό αίσθημα ευθύνης και η κουλτούρα ασφάλειας που έχει καλλιεργηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια στο προσωπικό του Αερολιμένα ,διασφαλίζουν ότι μέσα από μία αέναη διαδικασία αναγώρισης απειλών και αποτίμησης κινδύνων , το ρίσκο του να συμβεί ατύχημα διατηρείται σε ένα επίπεδο που είναι τόσο χαμηλό όσο είναι λογικά εφικτό.
Αυτό ξεκάθαρα αποβαίνει σε όφελος των εργαζομένων αλλά κυρίως των πελατών του αεροδρομίου μας , που δεν είναι άλλοι από τους αεροπορικούς επιβάτες .

                
 
web form