Ολοκλήρωση 4ης φάσης εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στον Αερολιμένα ΗρακλείουΤο 2009 ήταν η χρονιά, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την υλοποίηση σε 4 φάσεις του SMS , ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στον αερολιμένα .
Η τέταρτη φάση αφορούσε στο SAFETY ASSURANCE και είχε ως στόχο την βελτίωση δεικτών ποιότητας σε ότι αφορά ατυχήματα - συμβάντα στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών , προέβλεπε εκπαιδεύσεις στους τομείς airside driving, marshalling, και SMS (με ανασκόπηση συμβάντων και review στις συστάσεις ασφαλείας του 2008 ),διενέργεια επιθεωρήσεων (SAFETY AUDITS) στους φορείς που έχουν δραστηριότητα στο airside , δημοσιοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του SMS στο σχετικό ιστολόγιο , προωθητικό υλικό (αφίσες) , newsletters σε όλο το προσωπικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.

Σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων είχαμε αφενός αύξηση γενικότερα των καταγεγγραμένων περιστατικών αφετέρου δε μείωση στα σοβαρά συμβάντα με αυτό να συνεπάγεται βελτίωση στους δείκτες απόδοσης ασφάλειας .

Η αύξηση στα καταγεγραμμένα συμβάντα αποδίδεται στην εμπέδωση της κουλτούρας για γνωστοποίηση συμβάντων μέσω εθελοντικών ή υποχρεωτικών αναφορών .
Το ενθαρρυντικό είναι ότι στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών δεν είχαμε κάποιο σοβαρό συμβάν που να σχετιζόταν με πλοϊμότητα αεροσκάφους ,αλλά ούτε και με τραυματισμό προσωπικού .

Σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού παρασχέθηκαν σεμινάρια σε SMS, airside driving και marshalling από τους εκπαιδευτές αερολιμενικούς Παρασύρη Νίκο, Μοσχόβη Κωνσταντίνο και Μελισσά Ηλία και εκδόθηκαν πάνω από 1000 βεβαιώσεις σε προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης .

Ας σημειωθεί ότι υπάρχει προγραμματισμός και για την τρέχουσα περίοδο παροχής εκπαίδευσης SMS(υποχρωτική παρακολούθηση από τους εργαζόμενους στο airside-προαιρετική για τους υπολοίπους ) , αλλά και airside driving και marshalling ( ανάλογα με τη ζήτηση )

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης πραγματοποίηθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις SMS οι οποίες εστίαζαν μόνο στην εξυπηρέτηση αεροσκαφών κατά την διάρκεια του turnaround .

SAFETY AUDITS στις εταιρίες εξυπηρέτησης θα λάβουν χώρα από φέτος δεδομένου ότι πολλές από αυτές βρίσκονται στην φάση έναρξης υλοποίησης εταιρικού SMS .

Όλες οι λεπτομέρειες για την πορεία του SMS στο airside , θα παρουσιαστούν σε σύσκεψη που θα λάβει χώρα τέλος Μαρτίου στον αερολιμένα .
 
web form