SAFE OPERATING PROCEDURES (SOPs)


ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να καθορίσει τις γενικές απαιτήσεις και τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να ισχύουν στο αεροδρόμιο ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών να διαπνέονται από αίσθημα ασφάλειας .

Όλες οι εταιρίες ή υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών θα πρέπει να εκπονήσουν , στην βάση του παρόντος εγχειριδίου, δικές τους διαδικασίες ασφάλειας που θα βοηθούν στην πρόληψη γεγονότων ή καταστάσεων καθώς και στην αποφυγή ζημιών ,ατυχημάτων ή συμβάντων .

Το ζητούμενο πάντα είναι μέσα από μια συνεχή προσπάθεια , να βελτιώνεται η ασφάλεια στο αεροδρόμιο μέσα από μια συνεχή διαδικασία αναγνώρισης απειλών και αξιολόγησης κινδύνων ώστε οι δείκτες κινδύνου να διατηρούνται σε επίπεδο τόσο χαμηλό όσο είναι λογικά εφικτό .

Η εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας (SOPs) από όλους τους εργαζόμενους που διακινούνται στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών είναι υποχρεωτική και αποτελεί μέρος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS ) .

O έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας από το εμπλεκόμενο προσωπικό θα γίνεται με σποραδικούς και απροειδοποίητους ελέγχους (audits) από εντεταλμένο προσωπικό της ΥΠΑ (SMS auditors )για λογαριασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας.ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΒΚΕΕ : Βασικός κανονισμός επίγειας εξυπηρέτησης . Η υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Β/12686/2929/4-4-07 υπουργική απόφαση περί απαιτήσεων για άσκηση δραστηριοτήτων επίγειας εξυπηρέτησης

EEK: Έλεγχος (ελεγκτής) Εναέριας Κυκλοφορίας

ΠΕΑ : Πύργος Ελέγχου του Αεροδρομίου

Πεδίο ελιγμών ( maneuvering area ) : Η περιοχή του αεροδρομίου που χρησιμοποιείται για την προσγείωση , απογείωση και τροχοδρόμηση των αεροσκαφών και περιλαμβάνει τους τροχοδρόμους , τους συνδετήριους αυτών , τις ζώνες ασφαλείας και τους χώρους αναμονής τροχοδρόμησης αεροσκαφών

Περιοχή Κίνησης Αεροσκαφών (movement area ) : Περιοχή του αεροδρομίου που περιλαμβάνει την περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών και το πεδίο ελιγμών

Περιοχή Στάθμευσης (πίστα) Αεροσκαφών ( apron ή ramp ) : Η καθορισμένη περιοχή του αεροδρομίου , στην οποία λαμβάνει χώρα η επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών δηλαδή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ,φόρτωση ή εκφόρτωση ταχυδρομείου ή φορτίου , τροφοδοσία , ανεφοδιασμός με καύσιμα ,στάθμευση , συντήρηση κτλ.

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Αεροδρομίου: Ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης των φυσικών στοιχείων ,των διαδικασιών , των τεχνικών μέσων (εξοπλισμού) και του ανθρώπινου δυναμικού του αεροδρομίου έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια (safety ) και τη συνεχή βελτίωση αυτής

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Αεροδρομίου: o εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της ΥΠΑ ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας στον τομέα ευθύνης του ,δηλαδή στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών (movement area)

Φορέας επίγειας εξυπηρέτησης : Η αδειοδοτημένη από την ΥΠΑ εταιρία η οποία είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης σε αεροσκάφη αεροπορικών εταιριών - χρηστών του αερολιμένα όπως αυτές περιγράφονται στον ΒΚΕΕ .

ANNEX 18 : Το τελευταίο από τα 18 παραρτήματα του ICAO το οποίο πραγματεύεται την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων υλικών ( Dangerous Goods)

APU :Auxiliary power unit : Βοηθητική μονάδα ισχύος αεροσκάφους η οποία χρησιμοποιείται για την εκκίνηση κινητήρων , την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , την παροχή υδραυλικής πιέσεως αλλά και κλιματισμού του αεροσκάφους όσο αυτό παραμένει στο έδαφος

CROSS BLEED( ή FEED) START : Διαδικασία κατά την οποία υποβοηθείται ένας κινητήρας να εκκινήσει , εφαρμόζοντας πολύ μεγάλη ισχύ σε άλλον κινητήρα

FOD :Foreign Object Debris ( ή Damage ) :Κάθε αντικείμενο ή υλικό το οποίο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να αναρροφηθεί από κινητήρα αεροσκάφους ή να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του αεροσκάφους

ICAO (International Civil Aviation Organization) : Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

PUSHBACK: Οπισθέλκυση αεροσκάφους με την βοήθεια τράκτορα και μπάρας ρυμούλκησης (towbar ) ή με ειδικό τράκτορα και χωρίς μπάρα ρυμούλκησης ( towbarless )

SOP :Standard (safety) operating procedure :Πρότυπος κανόνας ασφάλειας στην πίστα αεροσκαφών ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν οι κίνδυνοι να συμβεί ατύχημα

ULDs : ( Unit Load Devices) : Παλέτες (pallets) ή εμπορευματοκιβώτια (containers) τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αποσκευών, φορτίου ή ταχυδρομείου σε αεροσκάφη με ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις αποθήκες τους για την ασφαλή μεταφορά τους


1.Ασφάλεια στην περιοχή στάθμευσης (πίστα) αεροσκαφών (APRON ή RAMP )

1.1 Είσοδος και κυκλοφορία ατόμων στην περιοχή στάθμευσης (πίστα) αεροσκαφών ( APRON ή RAMP)


Δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας η χωρίς εταιρική συνοδεία διακίνηση επιβιβαζόμενων ή αποβιβαζομένων επιβατών στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών . Αν οποιαδήποτε στιγμή κάποιος από το προσωπικό αντιληφθεί ασυνόδευτους επιβάτες να κυκλοφορούν πεζοί ειδοποιεί αμέσως τον υπεύθυνο φορέα εξυπηρέτησης .

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση χωρίς συνοδεία αναπήρων ή ατόμων που χρειάζονται βοήθεια με αναπηρικά καροτσάκια μέσα στους χώρους στάθμευσης

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πληρωμάτων αεροσκαφών μέσα στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών με τα πόδια και χωρίς επίβλεψη από υπαλλήλους του φορέα εξυπηρέτησης της εταιρίας στην οποία ανήκουν.

Οι υπάλληλοι αεροπορικών εταιριών , φορέα επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών αλλά και οποιουδήποτε χρήστη του αερολιμένα πρέπει να αποφεύγουν όσο το δυνατόν να κυκλοφορούν πεζοί ανάμεσα σε διαφορετικές θέσεις στάθμευσης .

Όλο το προσωπικό πρέπει να παραμένει μακριά από την αναρρόφηση ή την εξαγωγή των κινητήρων και τις έλικες ( αεροσκαφών ή ελικοπτέρων ), ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή πριν την στάθμευση των αεροσκαφών .Ο κόκκινος αναλάμπων φάρος του αεροσκάφους ενδεικτικά παραπέμπει σε λειτουργία ή επικείμενη εκκίνηση κινητήρα.


Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην πίστα αεροσκαφών πρέπει να φοράει σε κάθε περίπτωση ειδικά ανακλαστικά γιλέκα είτε εργάζεται μέρα είτε νύχτα . Επίσης πρέπει να φοράει ομοιόμορφες φόρμες με ειδικό ανακλαστικό υλικό , αντιολισθητικά υποδήματα αλλά και γάντια όταν ασχολείται με χειρονακτικές εργασίες
Όλο το προσωπικό που εργάζεται συνεχώς δίπλα σε αεροσκάφη με κινητήρες σε λειτουργία ή την γεννήτρια (APU) σε λειτουργία πρέπει να φορούν ωτοασπίδες για την προστασία της ακοής τους .

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης αεροσκαφών ακόμη και εντός των οχημάτων1.2 Κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή στάθμευσης (πίστα) αεροσκαφών (APRON ή RAMP)


Γενικά

Η οδήγηση ή η χρησιμοποίηση οχήματος ή επίγειου μέσου προϋποθέτει κάλυψη από ανάλογο δίπλωμα, εξουσιοδότηση ή εκπαίδευση όπου απαιτείται.
Οι οδηγοί ή οι χειριστές οχημάτων ή επίγειων μέσων πρέπει :

Να λαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας πριν τα θέσουν σε λειτουργία δηλαδή πρέπει να βεβαιώνονται ότι αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση , πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον ΒΚΕΕ ( διαθέτουν βομβητές οπισθοπορείας , ανακλαστικές ταινίες , φάρους κτλ ) , διαθέτουν άδεια σε ισχύ και ότι το σύστημα πέδησής τους και τα φώτα τους είναι σε καλή κατάσταση .

Να οδηγούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή αποφεύγοντας επικίνδυνους ελιγμούς και σύμφωνα με το εγχειρίδιο τεχνικής εκμετάλλευσης του εξυπηρετούμενου αεροσκάφους εφόσον πρόκειται για επίγεια μέσα εξυπηρέτησης

Να μη σταθμεύουν οχήματα ή επίγεια μέσα οπουδήποτε (ειδικά μπροστά από τις πύλες αναχωρήσεων του κτιρίου ή τις εισόδους του υπογείου ή μπροστά από πυροσβεστικές φωλιές) ,αλλά στα σημεία που τους έχει υποδειχθεί από τη διοίκηση του αερολιμένα .

Να μη σταθμεύουν οχήματα ή επίγεια μέσα χωρίς να εφαρμόσουν τροχοπέδηση (χειρόφρενο ) σε αυτά .

Να μην αφήνουν οπουδήποτε και ανασφάλιστα εμπορευματοκιβώτια ( containers ) για τα οποία υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν από καυσαέρια αεροσκαφών ή δυνατούς ανέμους

Να μην οδηγούν οχήματα όταν αυτά είναι υπέρβαρα σε φορτίο ή υπεράριθμα σε επιβαίνοντες .

Να μην μεταφέρουν συναδέλφους εργαζόμενους σε οχήματα που δεν διαθέτουν ελεύθερα καθίσματα ή που δεν διαθέτουν καθόλου καθίσματα ( NO SEAT NO RIDE )

Να μην μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία χωρίς προηγουμένως να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το ANNEX 18 του ICAO για την μεταφορά τέτοιων φορτίων .

Να ενημερώνουν τον αερολιμενικό έλεγχο ή τον υπεύθυνο Διαχείρισης ασφάλειας έστω και ανώνυμα σε περίπτωση που εμπλακούν οι ίδιοι ή οποιοιδήποτε άλλοι σε σοβαρό συμβάν ή ατύχημα με οχήματα ή επίγεια μέσα .

Να μη ρυπαίνουν (π.χ. με διαρροές καυσίμων, λαδιών, ρίψη σκουπιδιών κλπ), και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, να λαμβάνουν αμέσως μέριμνα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης

Να μην οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών και να μην καπνίζουν

Ειδικότερα:

Οι οδηγοί ή οι χειριστές οχημάτων ή επίγειων μέσων πρέπει:


Να τηρούν την προτεραιότητα στην πίστα μεταξύ οχημάτων / αεροσκαφών η οποία καθορίζεται με την εξής σειρά :
1) Αεροσκάφη που τροχοδρομούν ή ρυμουλκούνται
2) Πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα καυσίμων
3) Λοιπά υπηρεσιακά οχήματα (ΥΠΑ, ΕΛΑΣ, 126 ΣΜ κλπ.) ή ασθενοφόρα
4) Λεωφορεία μεταφοράς επιβατών
5) Ελκυστήρες (τράκτορες) που ρυμουλκούν ρυμουλκούμενα.
6) Άλλα βαρύτερα οχήματα.
Σε περίπτωση διασταύρωσης ομοειδών οχημάτων, προτεραιότητα έχει ο ερχόμενος από δεξιά, ενώ σε περίπτωση αντίθετα κινούμενων ομοειδών οχημάτων, οι οδηγοί έχουν την ταυτόχρονη υποχρέωση να στρέψουν αν είναι δυνατό, ελαφρώς προς τα δεξιά, διαφορετικά θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Να τηρούν τα όρια ταχύτητας στην πίστα αεροσκαφών τα οποία είναι :

μέχρι 25 km /hr για τα επιβατικά / ελαφρά οχήματα

μέχρι 15 km / hr για τα βαριά οχήματα

μέχρι 10 km / hr για όλα τα οχήματα όταν προσεγγίζουν σταθμευμένα αεροσκάφη .

Παρέκκλιση από τα παραπάνω όρια ταχύτητας επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ κατάσταση ανάγκης .

Να μη διασταυρώνουν κινούμενα αεροσκάφη με επικίνδυνο τρόπο,

Να μη διέρχονται ούτε να σταθμεύουν κάτω από πτέρυγες αεροσκαφών ειδικά όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ανεφοδιασμός αεροσκάφους . Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης καυσίμου λόγω υπερχείλισης από τα σημεία εξαερισμού των δεξαμενών των αεροσκαφών (vent points) ή σύγκρουσης με τις πτέρυγες

Να μη διέρχονται ανάμεσα από βυτιοφόρα οχήματα και αεροσκάφη την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ανεφοδιασμός αεροσκάφους .Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της γεφύρωσης βυτιοφόρου-αεροσκάφους.

Να μη διασταυρώνουν βυτιοφόρα οχήματα με επικίνδυνο τρόπο και να μη σταθμεύουν μπροστά από αυτά ή από πυροσβεστικά οχήματα όταν γίνεται ανεφοδιασμός αεροσκάφους.
Να μην παρεμποδίζουν οδούς προσπέλασης βυτιοφόρου ή πυροσβεστικού οχήματος.
Να μην υπερφορτώνουν τα αμαξίδια αποσκευών ή να μην τα φορτώνουν κακώς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν αποσκευές στην πίστα.
Να μη ρυμουλκούν αμαξίδια άνω των πέντε (5) σε αριθμό ή άνω των 12 μέτρων συνολικού μήκους.

Η ρυμούλκηση πολλών αμαξιδίων και η κακή φόρτωσή τους είναι άκρως επικίνδυνη

Να μη ρυμουλκούν πάνω από δύο (2) τροχήλατα επίγεια μέσα διαφορετικού τύπου. Σε περίπτωση ρυμούλκησης δύο διαφορετικών τροχήλατων μέσων το βαρύτερο ρυμουλκείται πρώτο.

Να μην προσεγγίζουν το αεροσκάφος με οχήματα και άλλα επίγεια μέσα έως ότου το αεροσκάφος ακινητοποιηθεί , έχουν τοποθετηθεί οι τροχοεμποδιστήρες( chocks ) και οι κινητήρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας .

Nα μην οδηγούν οχήματα ή επίγεια μέσα με οπισθοπορεία (όπισθεν) προς ένα αεροσκάφος χωρίς την παρουσία σηματοδότη που θα εξασφαλίζει την αποφυγή σύγκρουσης

Να απομακρύνουν όλα τα οχήματα και επίγεια μέσα σε θέσεις πέρα από τα όρια ασφαλείας (λευκές διαγραμμίσεις ) κάθε θέσεως στάθμευσης και υποχρεωτικά πριν το αεροσκάφος αρχίσει να κινείται .

Να οδηγούν τα οχήματα και τα επίγεια μέσα έχοντας πλήρη και ανεμπόδιστη οπτική επαφή προς όλες τις κατευθύνσεις.

Να ακολουθούν τις οδηγίες καθοδήγησης των οχημάτων ή των επίγειων μέσων στην προβλεπόμενη θέση εξυπηρέτησης αεροσκάφους από εξουσιοδοτημένο άτομο και να μην κινούν το όχημα αν δεν έχουν σε κάθε περίπτωση οπτική επαφή με αυτό .

Να μην εγκαταλείπουν οχήματα ή επίγεια μέσα στο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών κατά τις ώρες μη εξυπηρέτησης αεροσκάφους


2. Ασφάλεια στο πεδίο ελιγμών αεροσκαφών
(MANEUVERING AREA)

2.1 Κυκλοφορία στο πεδίο ελιγμών αεροσκαφών / (MANEUVERING AREA )


Οι οδηγοί ή οι χειριστές οχημάτων ή επίγειων μέσων να έχουν υπόψη ότι :

Δεν επιτρέπεται η κίνηση αυτοκινουμένων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων, σε τροχοδρόμους και διαδρόμους και στους λοιπούς χώρους της περιοχής ελιγμών (maneuvering area ) χωρίς να διαθέτουν αμφίπλευρη επικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου ή χωρίς άδεια από τον ΠΕΑ ή χωρίς να συνοδεύονται, όπου από την διαδικασία απαιτείται, από αυτοκίνητο συνοδείας (Follow Me.)

Δεν πρέπει να οδηγούν στο πεδίο ελιγμών, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση από τον ΠΕΑ και χωρίς να τηρούν και να εκτελούν άμεσα τις σχετικές εντολές του τελευταίου.

Δεν πρέπει να οδηγούν στο πεδίο ελιγμών, εάν δεν γνωρίζουν τη σημασία των πινακίδων , των διαγραμμίσεων και των φώτων που υπάρχουν γενικά στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών .

Κανένα όχημα δε θα διακινείται στο πεδίο ελιγμών, χωρίς να έχει σε λειτουργία περιστρεφόμενο φάρο ή χωρίς να συνοδεύεται από όχημα που διαθέτει εν λειτουργία τέτοιο.

Να οδηγούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή στο πεδίο ελιγμών, και να ζητούν επιβεβαίωση από τον ΠΕΑ σε περίπτωση που δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την εντολή ή την εξουσιοδότηση που έλαβαν.

Να δίνουν, εκτός ρητής αντίθετης εντολής του ΠΕΑ, προτεραιότητα σε κινούμενα, προσγειούμενα ή απογειούμενα αεροσκάφη.

Να ειδοποιούν αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο τον ΠΕΑ (π.χ κινητό τηλέφωνο ) σε περίπτωση ολικής ή μερικής απώλειας ασύρματης επικοινωνίας, και αν είναι δυνατόν, να εξέρχονται αμέσως από το πεδίο ελιγμών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στρέφουν το όχημα τους προς τον ΠΕΑ αναβοσβήνοντας τα φώτα .
Σε τέτοια περίπτωση οι ελεγκτές ΕΕΚ χρησιμοποιούν τα κατωτέρω φωτεινά σήματα , στα οποία ο κάθε οδηγός οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως, και έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

1) Πράσινες αναλαμπές: Έχετε άδεια διασταύρωσης διαδρόμου ή κίνησης σε τροχόδρομο
2) Σταθερό κόκκινο: STOP ! Ακινητοποιείστε το όχημα !
3) Κόκκινες αναλαμπές: Εγκαταλείψτε τον διάδρομο ή τους τροχοδρόμους
4) Λευκές αναλαμπές : Επιστρέψτε στο σημείο που βρισκόσασταν
5) Εναλλασσόμενες πράσινες και κόκκινες αναλαμπές : ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ !3. Ασφάλεια κατά την διάρκεια της επίγειας εξυπηρέτησης

3.1 Κίνηση και στάθμευση αεροσκαφών

Τα πληρώματα διακυβέρνησης αεροσκαφών και το προσωπικό των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

Τα αεροσκάφη πρέπει να τροχοδρομούν επί των ειδικών κίτρινων διαγραμμίσεων και οι κυβερνήτες τους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των σηματοδοτών.

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση αεροσκάφους σε δηλωμένη θέση στάθμευσης χωρίς την καθοδήγηση εκπαιδευμένων σηματοδοτών (marshallers) εφόσον διατίθενται .

Tα αεροσκάφη δεν πρέπει να τροχοδρομούν χωρίς την παρουσία marshaller ο οποίος να εξασφαλίζει ότι το πεδίο είναι ελεύθερο για να κινηθεί το αεροσκάφος . Αυτό επιβάλλεται δεδομένου ότι οι χειριστές αεροσκαφών έχουν περιορισμένο οπτικό πεδίο από το πιλοτήριο και δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούν τι γίνεται πίσω από το αεροσκάφοςΤα αεροσκάφη πρέπει να σταθμεύουν εντός των ορίων ασφαλείας των θέσεων στάθμευσης και να τοποθετούνται τροχοεμποδιστήρες (chocks) καθώς και κώνοι ασφαλείας περιμετρικά σε αυτά .

Οι επόπτες που επιβλέπουν καθώς και οι χειριστές που εκτελούν την διαδικασία οπισθέλκυσης (pushback) αεροσκαφών πρέπει κατά περίπτωση να υποβοηθούνται από όσο το δυνατόν περισσότερους επιβλέποντες (wing walkers) που ακολουθούν το αεροσκάφος ελέγχοντας κατά πόσον τα φτερά του ή ουρά του βρίσκονται σε απόσταση ασφάλειας από άλλα αεροσκάφη ή εμπόδια .

Η διαδικασία οπισθέλκυσης πρέπει να γίνεται σταθερά και με ρυθμό βηματισμού . Δεν πρέπει να εφαρμόζεται απότομα γκάζι ή φρένο εκτός αν υπάρχει κατάσταση ανάγκης. Η μέγιστη γωνία οπισθέλκυσης δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνιέταιΗ οπισθέλκυση πρέπει να σταματά όταν κατά τύχη αποσυνδεθεί η μπάρα ρυμούλκησης .Ο κυβερνήτης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα φρένα του αεροσκάφους .

Κατά την διαδικασία της οπισθέλκυσης δεν επιτρέπεται κανένα όχημα να περάσει πίσω από το αεροσκάφος


3.2 Λειτουργία αεροσκαφών

Τα πληρώματα διακυβέρνησης αεροσκαφών και το προσωπικό των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :

Δεν επιτρέπεται η χρήση στοιχείων ιπποδύναμης πέρα από τα ελάχιστα που απαιτούνται για την τροχοδρόμηση αεροσκαφών ( breakaway power ) μέσα στους χώρους στάθμευσης.

Δεν επιτρέπεται ( σε συνέχεια του παραπάνω ) η εκκίνηση κινητήρων με τη διαδικασία CROSS BLEED START σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε θέση στάθμευσης του APRON ή επιτρέπεται υπό όρους που καθορίζονται κατά περίπτωση από τον Αερολιμενικό Έλεγχο

Δεν επιτρέπεται να γίνονται δοκιμές κινητήρων αεροσκαφών ( engine run ups) στις θέσεις στάθμευσης αλλά σε προκαθορισμένους ή υποδεικνυόμενους από τον Αερολιμενικό Έλεγχο χώρους.

Δεν πρέπει να γίνονται δοκιμές κινητήρων αεροσκαφών χωρίς πρώτα να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας από τους υπεύθυνους μηχανικούς της Αεροπορικής Εταιρείας .


3.3 Ανεφοδιασμός αεροσκαφών


Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία ανεφοδιασμού πρέπει να έχουν υπόψη τα παρακάτω :

Δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα ανεφοδιασμός αεροσκάφους εάν προηγουμένως δεν γίνει γείωση ανεφοδιαστικού οχήματος και αεροσκάφους

Δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση κινητών τηλεφώνων σε ακτίνα 30 μέτρων από τα σημεία ανεφοδιασμού του αεροσκάφους .


Τα ανεφοδιαστικά οχήματα πρέπει να σταθμεύουν έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται ανεμπόδιστα στην ζώνη ανεφοδιασμού ( περιοχή ακτίνας 6μ από τα σημεία πληρώσεως και εξαερισμού των δεξαμενών του αεροσκάφους )

Τα ανεφοδιαστικά οχήματα πρέπει να σταθμεύουν έτσι ώστε κανένα μέρος του οχήματος να μην είναι κάτω από τα εξαεριστικά του φτερού και έτσι ώστε ο κινητήρας και η εξάτμιση του οχήματος να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από αυτά τα εξαεριστικά.

Λοιπά οχήματα και επίγεια μέσα εξυπηρέτησης αεροσκάφους δεν πρέπει να βρίσκονται κάτω από τις πτέρυγες αεροσκαφών όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ανεφοδιασμός καυσίμων .

Λοιπά οχήματα και επίγεια μέσα εξυπηρέτησης αεροσκάφους πρέπει να σταθμεύουν με τρόπο που να μην εμποδίζουν την άμεση απομάκρυνση του ανεφοδιαστικού οχήματος σε περίπτωση ανάγκης .

Δεν πρέπει να γίνεται ανεφοδιασμός καυσίμου όταν βρίσκεται σε εξέλιξη καταιγίδα με κεραυνούς

Δεν πρέπει να γίνεται ανεφοδιασμός καυσίμου αν το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους παρουσιάζει υπερβολική υπερθέρμανση

Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στο αεροσκάφος κοντά στα σημεία πληρώσεως ή εξαερισμού των δεξαμενών καυσίμων του κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού .
Γενικότερα δεν επιτρέπεται καμία εργασία σε ακτίνα τουλάχιστον 15 μ . από τα όρια της ζώνης ανεφοδιασμού η οποία να εγκυμονεί κινδύνους ανάφλεξης σε περίπτωση διαρροής ή υπερχείλισης καυσίμου ως απόρροια του ανεφοδιασμού

Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού ακόμα και εντός των οχημάτων


3.4 Ανεφοδιασμός αεροσκαφών στα οποία οι επιβάτες επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ή παραμένουν μέσα σε αυτό .


Δεν επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός αεροσκάφους με επιβάτες εντός αυτού ή κατά τη διάρκεια αποβίβασης ή επιβίβασης χωρίς προηγούμενη άδεια της ΥΠΑ αλλά και χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας ήτοι :

· Οι επιβάτες να ενημερώνονται για την διαδικασία , να κάθονται στις θέσεις τους με λυμένη ζώνη ασφαλείας και να μην καπνίζουν
· Οι επιγραφές «ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ» εντός του αεροσκάφους να είναι αναμμένες
· Οι επιγραφές των εξόδων κινδύνου εντός του αεροσκάφους να είναι αναμμένες ή να φωσφορίζουν
· Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχουν δύο τουλάχιστον σημεία εξόδου άμεσης πρόσβασης για τους επιβάτες .
· Σε όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού πρέπει από ένα μέλος πληρώματος καμπίνας να βρίσκεται συνεχώς σε κάθε έξοδο του αεροσκάφους
· Οι κανονικές έξοδοι αλλά και οι έξοδοι κινδύνου να είναι άμεσα προσπελάσιμες ελεύθερες από εμπόδια
· Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αναθυμιάσεις καυσίμου μέσα στο αεροσκάφος ο ανεφοδιασμός πρέπει να σταματήσει και να γίνει εκκένωση του αεροσκάφους από κάθε επιβαίνοντα σε αυτό .
· Η επιβίβαση ή αποβίβαση των επιβατών θα πρέπει να γίνεται με την εποπτεία και καθοδήγηση από προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης που θα εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες δεν θα διέρχονται κάτω από σημεία εξαερισμού των δεξαμενών καυσίμου .
· Πυροσβεστικό όχημα με δυνατότητα άμεσης επέμβασης θα πρέπει να είναι παρών σε κάθε περίπτωση

Ο ανεφοδιασμός αεροσκάφους με επιβάτες εντός αυτού ή κατά τη διάρκεια αποβίβασης ή επιβίβασης μπορεί να μην επιτραπεί σε περίπτωση που επικρατούν ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

3.5 Αντιμετώπιση διαρροής καυσίμου κατά τον ανεφοδιασμό

Όταν παρατηρηθεί διαρροή καυσίμου το προσωπικό ανεφοδιασμού πρέπει να διακόψει αμέσως τον ανεφοδιασμό .

Το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης του αεροσκάφους πρέπει άμεσα να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

Κανένα όχημα δεν πρέπει να διέρχεται πάνω από την κηλίδα δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης εξαιτίας της μηχανής που βρίσκεται κοντά στο έδαφος ή τον καταλύτη της εξάτμισης

Εάν η κηλίδα καυσίμου είναι περιορισμένης έκτασης μπορεί να αντιμετωπιστεί ρίχνοντας πριονίδι για να απορροφηθεί το καύσιμο και ακολούθως να καθαριστεί το πριονίδι .
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές απορροφητικές πετσέτες .

Εάν η κηλίδα είναι μεγαλύτερης έκτασης τότε καλείται η πυροσβεστική υπηρεσία να ρίξει πεπιεσμένο νερό ώστε να ξεπλυθεί η κηλίδα φροντίζοντας παράλληλα να μην εισέλθει σε φρεάτια απορροής υδάτων .


Εάν η διαρροή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα ρυμούλκησης του αεροσκάφους σε άλλη θέση και η επικάλυψη της εξαπλωμένης ποσότητας καυσίμου με αφρό από την πυροσβεστική υπηρεσία .


4. Διαχείριση FOD ( Foreign object debris/damage)

Όλο το προσωπικό ( συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό συντήρησης αεροσκαφών ) που εργάζεται στην περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών οφείλει :

Να μην δημιουργεί σκουπίδια κατά την διάρκεια της εργασίας του σε μία θέση στάθμευσης

Να τοποθετεί στους ειδικούς κάδους που βρίσκονται πλησίον των θέσεων στάθμευσης ότι σκουπίδια βρίσκονται διασκορπισμένα σε μία θέση στάθμευσης ( Πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια, σακούλες, χαρτιά ,μεταλλικές βίδες ,λουκέτα ,σπασμένα εξαρτήματα αποσκευών ,ασφάλειες CATERING κτλ.


Να παραδίδει στον επόμενο χρήστη μίας θέσεως στάθμευσης το χώρο καθαρό από σκουπίδια .
Οι σηματοδότες αεροσκαφών ( marshallers ) πρέπει να ενημερώνουν τον συνάδελφο τους υπεύθυνο εξυπηρέτησης στην πίστα (ramp agent ) σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι παρέμειναν FOD στην θέση στάθμευσης μετά το πέρας της εξυπηρέτησης αεροσκάφους ,έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα για την απομάκρυνσή τους .

Οι σηματοδότες αεροσκαφών ( marshallers ) πρέπει επίσης να σταματούν την τροχοδρόμηση αεροσκάφους όταν διαπιστώνουν ότι στην πορεία του για την θέση στάθμευσης βρίσκονται επικίνδυνα FOD που μπορεί να προξενήσουν ζημιές στους κινητήρες ή τους τροχούς του .


5.Διαχείριση κηλίδων καυσίμου ,λαδιών , υδραυλικών υγρών ,λιπαντικών κτλ .

Όλο το προσωπικό ( συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό συντήρησης αεροσκαφών ) που εργάζεται στην περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών οφείλει :

Να φροντίζει ώστε να αποφεύγονται διαρροές καυσίμου ,λαδιών , υδραυλικών υγρών ,χημικών υγρών ή αποβλήτων τουαλετών αεροσκαφών κτλ. , στις θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών ως απόρροια εργασιών συντήρησης ή επίγειας εξυπηρέτησης .

Αν διαπιστώσει διαρροή ή ύπαρξη κηλίδων καυσίμου ,λαδιών , υδραυλικών υγρών και άλλων λιπαντικών ουσιών από αεροσκάφος ή όχημα επίγειου εξοπλισμού αποτρέπει την διέλευση οχημάτων ή πεζών πάνω από αυτήν

Ειδοποιεί αμέσως τον αερολιμενικό έλεγχο και τον υπεύθυνο φορέα εξυπηρέτησης ώστε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή των κηλίδων αυτών .

Συγκεκριμένα :

για κηλίδα καυσίμου (βλ. παρ. 3.5 )

για τις υπόλοιπες κηλίδες ρίχνοντας πριονίδι για να απορροφηθεί το λάδι, τα υδραυλικά ή τα λιπαντικά και ακολούθως να καθαριστεί το πριονίδι με μεγάλη επιμέλεια .

6. Διαχείριση απειλής πτηνών και ζώων .

Τα πτηνά και τα ζώα (σκυλιά ,γάτες, λαγοί κτλ. ) αποτελούν σοβαρότατη απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων . Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα πουλιά ειδικά τις μεταναστευτικές περιόδους (Νοέμβριο-Δεκέμβριο ) , (Μάρτιο –Απρίλιο )
Επίσης σημειώνονται σποραδικά εμφανίσεις αδέσποτων σκυλιών στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών κάτι το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο όταν αεροσκάφη βρίσκονται σε φάση προσγείωσης –απογείωσης

Το προσωπικό που απασχολείται στην πίστα οφείλει:

Να ειδοποιεί τον αερολιμενικό έλεγχο ή τον υπεύθυνο διαχείρισης ασφάλειας όταν αντιληφθεί ασυνήθιστη δραστηριότητα πουλιών στην ευρύτερη περιοχή του αερολιμένα ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την εκδίωξη τους (κανονάκια προπανίου , εκφοβισμός με συσκευές υπερήχων , κόρνες κτλ.

Να κάνει σωστή διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων από τις δραστηριότητες όλων των φορέων εξυπηρέτησης ώστε να μην προσελκύονται πουλιά και ζώα ( σκυλιά ,γάτες κτλ.) από διασκορπισμένα σκουπίδια

Να μην ταΐζει σε καμία περίπτωση ζώα ή πουλιά επειδή αυτό έχει σαν συνέπεια να προσελκύονται όλο και περισσότερα

Να μην διατηρεί οικόσιτα σκυλιά ή γάτες σε γραφεία ή σε προαύλιους χώρους δεδομένου ότι αυτά αποτελούν πόλο έλξης για αδέσποτα


Να αναφέρει στον αερολιμενικό έλεγχο ή τον υπεύθυνο διαχείρισης ασφάλειας τυχόν οπές στην περίφραξη του αεροδρομίου από τις οποίες είναι δυνατόν να εισέλθουν ζώα

Σε περίπτωση που υπάρχουν λακκούβες με νερό στον διάδρομο προσγείωσης, αυτός πρέπει να επιθεωρείται για τυχόν ύπαρξη πουλιών ειδικά αν μετά από βροχή επικρατήσει αίθριος καιρός


7. Αναφορά συμβάντων/ ατυχημάτων

Οι οδηγοί ή χειριστές οχημάτων ή επίγειων μέσων που εμπλέκονται σε ατύχημα στην περιοχή κίνησης του αεροδρομίου το οποίο έχει σαν συνέπεια τραυματισμό προσώπου ή ζημιά σε αεροσκάφος και υποδομές του αεροδρομίου ή άλλο όχημα πρέπει:

Να σταματούν αμέσως και να παραμένουν στον τόπο του ατυχήματος

Να παρέχουν ,αν είναι σε θέση ,πρώτες βοήθειες σε πρόσωπα που είναι τυχόν τραυματίες

Να αναφέρουν χωρίς καμία χρονοτριβή το ατύχημα στον αερολιμενικό έλεγχο ή τον υπεύθυνο διαχείρισης ασφάλειας

Να δώσουν λεπτομερή κατάθεση στον εντεταλμένο υπάλληλο της ΥΠΑ που θα διενεργήσει την αυτοψία στο χώρο του ατυχήματος ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα

Εκτός από τα ατυχήματα που οφείλονται σε κυκλοφορία οχημάτων και αεροσκαφών ο αερολιμενικός έλεγχος ή ο υπεύθυνος Διαχείρισης ασφάλειας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα :


· για κάθε κατάσταση ανάγκης που προκύπτει στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών
· για ζημιές που προκλήθηκαν σε αεροσκάφη από οποιοδήποτε λόγο
· για παρ’ ολίγον ατυχήματα μεταξύ οχημάτων ή /και αεροσκαφών (near misses)
· για ατυχήματα που συμβαίνουν σε επιβάτες κατά την φάση της επιβίβασης ή αποβίβασής τους
· για ζημιές σε κτίρια , εξοπλισμό , φωτοσήμανση κτλ
· για ύπαρξη κηλίδων καυσίμου , λαδιών , λιπαντικών , υδραυλικών υγρών στην πίστα κτλ
· για ύπαρξη ζώων στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών
· γενικότερα για οτιδήποτε συνιστά απειλή και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι : 2810397132 (εσωτ. 7132 ) ή 2810397151 (εσωτ. 7151).
Το FAX είναι : 2810397501 και το email είναι :hcaalgir@otenet.gr
Οι αναφορές μπορούν να γίνουν προφορικά ή γραπτά, επώνυμα ή και ανώνυμα στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας .
Σε περίπτωση υποβολής γραπτών αναφορών συμπληρώνεται το έντυπο «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ »
 
web form